מתעניין בהשקעה בהונגריה? מילון מושגי נדל"ן זה בשבילך!

אמנם חשוב להכיר את המושגים הבסיסיים של השקעה בבודפשט, אך לא פחות חשוב להיות מעודכנים במונחים הסטנדרטיים בהם נעשה שימוש גלובלי.

הרשימה המופיעה מטה מספקת מידע שימושי למשקיעים מתחילים שעלולים לא להיות עדיין מעודכנים במכלול המושגים הנדל"ני בהם נעשה שימוש תדיר בשוק.

הערכת שווי דירה (Appraisal)

הערכת שווי הנכס על בסיס קריטריונים קבועים והשוואתו לנכסים דומים הנמכרים באיזור בעלי אותם מאפיינים.

אישור אכלוס (Certificate of Occupancy)

מסמך המפרט את השימושים המותרים בנכס ואת התאמתו למגורים.

עמלה

דמי התיווך לסוכן הנדל"ן ששימש כגורם היעיל בעסקה. לרוב, דמי התיווך משולמים ע"י המוכר, אך במקרים רבים, ובמיוחד כאשר לנכס ערך מוסף, הקונה משלם את דמי התיווך גם. לקונים, דמי התיווך הם באיזור 1.5%, ולמוכרים באיזור 4%.

שטח משותף

החללים בבניין בהם נעשה שימוש על ידי יותר מדייר אחד (לדוגמה – מסדרונות משותפים, גג, מעלית, וכו').

שינוי ייעוד (Conversion)

מונח זה מתאר תהליך בו השימוש המותר בבניין משתנה, לדוגמה הפיכתו מבניין למגורים לשטח מסחרי.

עלויות משותפות (Common costs)

העלויות החודשיות המשולמות על ידי מחזיק דירה בקונדומיניום או בבית משותף לכיסוי העלות היחסית בשטחים המשותפים בבניין. עלות זאת מכסה בין השאר את עלויות ניקיון הבניין, פינוי אשפה, ביטוח בניין, ותחזוקה שוטפת. בנוסף, עלויות אלו עשויות לכלול קרן לפיתוח ושיפוץ הבניין (כהוספת מעלית).

דופלקס

דירה שמחולקת על פני שני מפלסים המחוברים במדרגות פנימיות.

נאמנות

סכום כסף המוחזק ע"י גורם שלישי מוסמך (לרוב עו"ד) בשם הקונה ומוכר הנכס. הכסף ישוחרר לאחר מילוי תנאים מוסכמים מראש על ידי שני הצדדים.

חדר

על מנת שחלל בתור הדירה ייחשב כחדר מלא, עליו להיות בגודל של כ13מ"ר לפחות, אחרת ייחשב כחצי חדר. בנוסף – איזור המטבח לא נספר כחדר נפרד נוסף.

Related Articles

Send Us a Message